Privátní chirurgická ambulance

MUDr. Jaromír Šilhavý

Historie

Chirurgická ambulance v Náměšti nad Oslavou

Chirurgická ambulance byla v Náměšti nad Oslavou zřízena rozhodnutím tehdejšího OUNZ Třebíč v roce 1987, v době zahájení provozu nové Polikliniky na Husově ulici. Do té doby byli naši pacienti odkázáni na chirurgické ambulance v okolních městech. První pacienty ošetřoval v roce 1987 Dr. Jiří Špaček z třebíčské chirurgie za asistence zdravotní sestry pí Drahy Hyprové. V následujících letech zde střídavě ambulovali další třebíčští chirurgové - Dr. Milan Březina, Dr. Zdeněk Veselý, Dr. Jan Kousalík a v 90. letech Dr. Vilma Kiliánová.

Od června roku 2000 vede, po změně vlastnických vztahů, privátní chirurgickou ambulanci Dr. Jaromír Šilhavý. Ordinační doba byla rozšířena z původních dvou dnů v týdnu do nynejší podoby tří dnů v týdnu, a to v pondelí, středu a čtvrtek. Přemístěním ze společné ortopedicko-chirurgické ambulance do současných prostor 1. patra Polikliniky na podzim roku 2003 zahrnuje takto nově vytvořený chirurgický komplex čekárnu, vyšetřovnu, operační sál a dvě místnosti k podávání infusní terapie.


Úvodní slovo ke zřízení chirurgické ambulance ve Velké Bíteši

Dne 18. března 2008 zahájila činnost historicky první chirurgická ambulance ve Velké Bíteši – a to v sestavě lékař MUDr. Jaromír Šilhavý, zdravotní sestra Marta Doubková. Dovolte prosím, abych krátce představil sebe a současně vás seznámil se svou představou ambulantní chirurgie.

Po promoci na lékařské fakultě UJEP v Brně v r. 1989 jsem pracoval na plný úvazek na chirurgickém oddělení nemocnice v Třebíči na pozici sekundárního lékaře. Krátce po složení atestace II. stupně v r. 1999 jsem převzal chirurgickou ambulanci v Náměšti nad Oslavou, ordinaci jsem rozšířil ze dvou do současných čtyř dnů v týdnu, pro udržení erudice v operativě a kontakt s oddělením si ponechávám v třebíčské nemocnici stále alespoň jeden klinický den. V rámci specializace jsem spolupracoval na chodu cévní ambulance a této problematice se věnuji dosud.

Naší snahou bude ve Velké Bíteši vybudovat spolehlivě a bezchybně pracující chirurgický provoz, který pokryje dosavadní bílá místa na mapě zdravotních potřeb místních pacientů. Mimo klasické chirurgie mám na mysli především úrazovou chirurgii včetně aplikace sádrových i plastových fixací, drobné výkony charakteru plastické a estetické chirurgie, diagnostiku a léčbu tepenných i žilních onemocnění, péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Postupně bych rád nabídl služby podobné uvedeným v kapitole Léčebná péče. Ruku v ruce s terapií se budu snažit vytvořit pacientům příjemné prostředí jak v čekárně, tak v obou provozních místnostech chirurgie – dosavadní LSPP, tj. vytvořit chirurgii přátelskou, přívětivou, ale přitom též přesnou a důkladnou.

Co říci závěrem? V Bíteši jsme zahájili chirurgickou praxi v úterý 18. března 2008 v 7.00 hodin a věříme, že to bude začátek trvalé a úspěšné spolupráce. Chceme se stát partnery spolupracujících lékařů, chceme se stát partnery našich pacientů, chceme vytvořit novou tradici bítešské chirurgie.


S pozdravem a poděkováním za dosavadní spolupráci - Jaromír Šilhavý

Jste 9841. návštěvník. made by pija © 2004