Privátní chirurgická ambulance

MUDr. Jaromír Šilhavý

Fotogalerie Relax - Makrofotografie rostlin

Jako malý kluk jsem vyrůstal na vesnici a snad proto mám k přírodě o něco blíž než kluci z města. Narodil jsem se koncem dubna a jistě mi dáte za pravdu, že krásnější období v kalendářním roce bychom těžko hledali. Příroda mě určitě vítala „pampeliškovým“ obdobím, kdy louky svítí do dálky žlutě jak namalované pastelkou (tenkrát se ještě nepěstovala řepka, o to více byly pampelišky jedinečné), ovocné stromy svítily jak nevěsty a rozkvetlé šeříky symbolicky připomínaly konec druhé světové války. Ve vzduchu koncem jara prostě visí neopakovatelná touha po životě, radost z přestáté zimy, pocit svobody a řečeno slovy národní hymny – v sadě skví se z jara květ – zemský ráj to na pohled. Jako každé dítě jsem ve svém okolí prolezl kdejaký kout a od pohledu jsem znal každou rostlinu či houbu, třebaže rodové a druhové jméno mě ani v nejmenším nezajímalo. To se mohlo několikrát změnit, když jsem se rozhodl vytvořit si herbář a systematicky se rostlinám věnovat, jenže musí se také hrát fotbal, chodit na houby a na ryby, občas i do školy, a tak mi tyto snahy připomíná už jen několik zažloutlých sešitů s lisovanými rostlinami u babičky na půdě.

Roků přibylo, čtvrtý křížek už na zádech začíná trochu tlačit a člověk jasně cítí, že i ty tři se nesly líp. Nic to ale nemění na okouzlení probouzející se jarní přírodou a na touze vychutnat si každoročně to nádherné přírodní divadlo kolem nás. Už jsem si zvykl brodit se v únoru sněhem abych v údolí říčky Rokytné zahlédl první nesmělé květy sněženek, o měsíc později zdravím bledule pod horou Mařenkou či koniklece u Ptáčova, blankytná obloha se odráží v úsměvech květů ladoněk na březích řeky Jihlavy.

S každým následujícím týdnem se otvírají další a další květy různých tvarů i barev a pokud lehce poučený laik dokázal zpočátku většinu z nich pojmenovat, musí se nutně s nadcházejícím létem sklonit před znalostmi zkušených botaniků.

Z procházek přírodou v posledních dvou letech jsem vybral několik makrofotografií květů rostlin které Vám předkládám ve fotogalerii. Mnohdy se jedná o drobné kvítky, které ujdou pozornosti, ale ve zvětšení působí velmi úhledně a zajímavě. Jen potvrzují známé pravdy, že celek je víc než prostý součet jeho částí, přičemž kvalita celku vychází z každého jednotlivého detailu. Platí to nejen o rostlinách, o živé i neživé přírodě, ale i o každém z nás, tak s tím zkusme něco udělat! Hezké jaro!

Duben 2008

Váš Jaromír ŠilhavýFotografie

Jaterník trojlaločný Hepatica triloba Jaterník trojlaločný

Violka lesní Viola sylvestris Violka lesní

Ptačinec hajní Stellaria nemorum Ptačinec hajní

Sasanka lesní Anemone sylvestris Sasanka lesní

Orsej jarní Ficaria verna Orsej jarní

Šťavel kyselý Oxalis acetosella Šťavel kyselý

Konvalinka vonná Convallaria majalis Konvalinka vonná

Pomněnka lesní Myosotis sylvatica Pomněnka lesní

Kakost lesní Geranium sylvaticus Kakost lesní

Rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys Rozrazil rezekvítek

Smolnička obecná Steris viscaria Smolnička obecná

Vlaštovičník větší Chelidonium majus Vlaštovičník větší

Zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia Zvonek okrouhlolistý

Kohoutek luční Lychnis flos–cuculi Kohoutek luční

Sedmikráska obecná Bellis perennis Sedmikráska obecná

Hvozdík kropenatý Dianthus deltoides Hvozdík kropenatý

Chrastavec rolní Knautia arvensis Chrastavec rolní

Křivatec luční Gagea lutea Křivatec luční

Koniklec velkokvětý Pulsatilla vulgaris Koniklec velkokvětý

Bledule jarní Leucojum vernum Bledule jarní

Růže šípková Rosa canina Růže šípková

Hrachor jarní Lathyrus vernus Hrachor jarní

Brambořík nachový Cyclamen purpurascens Brambořík nachový

Jste 9849. návštěvník. made by pija © 2006