Privátní chirurgická ambulance

MUDr. Jaromír Šilhavý

Fotogalerie Relax - Zříceniny hradů na řekách Jihlavě a Oslavě

Ponořme se na chvíli o mnohá staletí zpět do hlubin ranného středověku.Kdo z nás by si z dětství nevzpomněl na obraz ponurého, hustého lesa, z něhož se pozvolna vynořuje strašidelná silueta hradních zdí, porostlých mechem a kapradím, srdce svírá strach ze setkání s hordou loupeživých rytířů. Dlážděná cesta, dusot koní, rachot povozů či řinčení zbraní dotvářejí tajemnou atmosféru takového místa.

V těchto neklidných, pohnutých dobách, kdy vítězila síla a lest nad právem, kdy násilná smrt byla na denním pořádku a poddaný lid byl jen ubohým nástrojem v rukou hradního pána - v těchto vzdálených dobách kolem l2. - l5. století nalézáme na mapě Pojihlaví a Pooslaví soustavu hradních sídel jako opěrných bodů pro obranu vlastní i vyšších územních celků. Tyto jen velmi obtížně přístupné, stržemi a příkopy obehnané stavby, jsou němými svědky dávné minulosti našich slovanských předků. Chránily zejména strategické cesty kolem vodních toků a to často ve dvojicích na protějších březích řek. Příkladem mohou být hrady Holoubek - Kozlov na řece Jihlavě, či Sedlecký hrad - Lamberk, resp. Kraví Hora - Levnov na řece Oslavě.

V našem kraji nejsou k vidění tak zachovalé hrady jako Pernštejn, Landštejn či Roštejn, nemohly by se s nimi velikostí měřit ani v dobách své slávy, ale to už je osud tehdejších hraničních hvozdů v chudém kraji. Příroda i lidské ruce po staletí ukrajují z hradních sídel kámen po kameni a mnohdy nezbývá k připomínce kdysi obávaného hradu víc než jen blok drolícího se zdiva. Nechce se ani uvěřit že výbojní páni z Holoubku spravovali panství na desítky kilometrů daleko, že slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova naslouchal zkušenostem válečníků na Hradě Lamberku, že téměř čtyři metry široká a dosud zachovalá zeď hradu Templštejna může ukrývat poklad ukrytý templáři těsně před zrušením jejich řádu papežem roku 1312. Koncem l5.století strážné hrady v našem kraji plní většinou již jen roli opevněných základen pro loupežná tažení po okolí a z toho důvodu byly vojsky vrchnosti postupně zbořeny.

Čas však uhání dál a píše se XXI. století. Řeky tečou stejnými koryty, skály se stejně majestátně vypínají proti modré obloze, v létě svítí slunce stejným žárem a v zimě pálí mráz. Lidé staví nová sídla, nové hrady a na ty staré se zapomíná, ale na tom nikdo z nás nic nezmění.

Za účelem zdokumentování jsem v posledních měsících navštívil všechny zříceniny hradů na řekách Jihlavě a Oslavě a některé z nich si můžete prohlédnout v minifotogalerii.Na fotografiích vypadají zbytky hradů mnohdy podobně v tom, jak zanedbatelná část se z nich zachovala, přesto má každý z nich své kouzlo. Na místě samém si člověk uvědomí, že každý kámen držela kdysi ruka našeho předka, za hradní zdí pulsoval život a v lese se kromě zbojníků potulovali i vlci a medvědi.Každá taková vycházka s fotoaparátem pro mě znamenala víc než jen dojít k tabuli s názvem zříceniny,znamenala touhu hlouběji poznat historii místa, posadit se a nasávat tu neuchopitelnou, nepopsatelnou atmosféru, literárně označovanou jako "genius loci".

Se zavřenýma očima, opřen zády o jakýsi velký kámen slyším mezi zpěvem ptáků v poryvech větru i vzdálený dusot koní, rachot povozů a snad i řinčení zbraní. Je čas jít, než se něco přihodí, ale vím jistě že tu nejsem naposledy. Užíval jsem si to, zkuste to také.

Váš Jaromír Šilhavý


Fotografie

Hrad Holoubek - připomínán r. l353, pustý r. l447, založen pány ze Starče, později vlastněn pány z Jemnice, protiváha hradu Kozlova, známý jak loupežné sídlo. Hrad Holoubek

Hrad Kozlov - zakladatelé: manové třebíčského kláštera, protiváha hradu Holoubka, r. l556 pustý Hrad Kozlov

Hrad Rabštejn - připomínám r. l358, dobyt r. l440. V majetku pánů z Janovic a později pánů z Kunštátu, pocházel odtud obávaný lapka zvaný "Suchý Čert" Hrad Rabštejn

Hrad Templštejn u Jamolice - založen r. l298 templáři z místní komendy, řád zrušen r. l312, dále v majetku pánů z Lipé z M. Krumlova, r. l625 pustý Hrad Templštejn

Hrad Templštejn u Jamolice - pohled na širokou zeď hradního opevnění Hrad Templštejn

Hrad Levnov (také Ketkovský hrad) - založen r. 1358 pány z Levnova, dobyt jako loupežné sídlo r. l442, r. l468 pustý Hrad Levnov

Hrad Lamberk - založen r. l377, zbořen r. l459, v majetku pánů z Knínic, místo pobytu Jana Žižky z Trocnova za majitele Jana Sokola. Později loupežné sídlo. (Pohled z hradu.) Hrad Lamberk

Nový Hrad (také Sedlecký Hrad) - založen neznámým manem třebíčského kláštera, protiváha hradu Lamberka, r. l545 pustý Nový Hrad

Hrad Kraví Hora - založen roku l360 pány z Náchoda, poté v moci pánů z Kralic, protiváha hradu Levnova, r. l494 pustý Hrad Kraví Hora

Jste 9842. návštěvník. made by pija © 2006